Bảng giá sửa nhà

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG LÊ NGUYỄN
line

Email:

xdlenguyengroup@gmail.com

line

Hotline:

0935863388

Bảng giá sửa nhà
STT Hạng mục thi công

Đơn vị

 tính 

Đơn giá 

vật tư

Đơn giá 

nhân công

Đơn giá vật tư +

nhân công

I PHẦN SƠN NƯỚC + SƠN DẦU
1 Trét bột m2        15,000       17,000      32,000
2 Lăn sơn trong nhà m2        17,000       18,000      35,000
3 Lăn sơn ngoài trời m2        25,000       22,000      47,000
4 Sơn dầu m2        50,000       45,000      95,000
II LÁT GẠCH
1 Đục nền cũ m2           7,000       35,000      42,000
2 Cán vữa trước khi lát gạch m2        52,000       45,000    97,000
3 Lát gạch m2      145,000       85,000    230,000
4 Ốp len tường m2        20,000       15,000      35,000
5 Ốp gạch vào tường m2        145,000       80,000    225,000
III XÂY TÔ
1 Đào móng m2         95,000      95,000
2 Đổ bê tông m3   1,650,000     700,000 2,350,000
3 Nâng nền m2      145,000       80,000    225,000
4 Xây tường gạch ống 8*18 m2      165,000       60,000    225,000
5 Xây tường gạch đinh 8*18 m2      240,000       90,000    330,000
6 Tô tường 1 mặt m2        42,000       50,000    92,000
IV ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO
1 Đóng trần thạch cao chìm m2      110,000       35,000    145,000
2 Đóng trần thạch cao nổi m2      115,000       35,000    150,000
3 Đóng trần nhựa m2      110,000       35,000    145,000
V THAY TÔN
1 Tháo bỏ tôn cũ chuyển xuống dưới m2         20,000      20,000
2 Thay mới tôn lạnh 5 dem m2      115,000       35,000    150,000
VI ĐỔ GiẢ TẤM CEMBOARD
1 Lắp đặt xà gồ 5*10 dày 1,4 ly md        125,000       70,000    195,000
2 Lắp đặt tấm Cemboar 1,8 cm m2      250,000       75,000    325,000
3 Lưới mắc cáo m2        33,000         7,000

 

-----------------------------------------------------

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG LÊ NGUYỄN 

Địa chỉ: 9 Đ. Số 8, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

hotline: 0947336688

Email: xdlenguyengroup@gmail.com

Website: http://suachuaxaydungtrongoi.com/

 

Zalo
Hotline